Wat doet De Groene Geus?

Ekoprojectontwikkeling advies en inspiratie

“Verbind in verscheidenheid en deel in van nature universeel aanwezige overvloed.”

Ekosofia is het meest tot de verbeelding sprekende project van De Groene Geus. Vanaf 2005 werk ik aan het ontwikkelen van een doordacht plan voor de bouw van  ekodorpen en -wijken tot een aanpasbaar cirkelvormig grid voor organische planologie. Door dit model open source te delen hoop ik als kunstenaar een steen bij te dragen aan de transitie naar een biologisch gebouwde, sociaal rechtvaardige en vrijere samenleving. Lees op ekosofia.org het hele verhaal van dit unieke ekoproject.

In het voorjaar van 2009 heb ik het idee gepresenteerd (rechts) en het initiatief genomen om Projectgroep Ekosofia Amsterdam op te richten, met als doel het bouwen van een ekowijk in de directe omgeving van de stad. Zie hier de presentatie Project Ekosofia op de Open Dag van 11-11-2011 in The Hub en hier het artikel over het project in Het Parool van 25-5-2012. Na een buitengewoon leerzame, intense en bijzondere tijd als community builder (afgerond met een co-creatief geschreven en indrukwekkend visiedocument) ben ik begin 2013 teruggetreden uit de projectgroep. Deze is omgezet in Vereniging Ecologisch Leef Initiatief Amsterdam. Als (passief) aspirant-bewoner van Elia kijk ik uit naar het bouwen van een woon- en werkruimte in een groene buurt. U/jij ook? Lees meer over (deelname aan) het plan voor een op ekosofia geïnspireerde ekowijk in de buurt van de stad op eliadam.nl.

De tijdens dit project proces opgedane kennis en ervaring als facilitator/host en spreker deel ik als De Groene Geus graag, met (groepen) mensen die ook betrokken zijn bij ecologische buurt- en/of woon/werkprojecten. Dit kan in de rol van (advies) ontwerper. Door het geven van een presentatie, lezing of workshop en/of door een meer co-creatieve werkvorm te organiseren en hosten zoals bijvoorbeeld een World Café of een zogenaamd Naturatorium. Het kan ook door het bieden van een kritische kijk op en praktisch opbouwend advies voor uw organisatie of projectgroep.

Neem contact op voor een verkennend (telefoon)gesprek.